CARTER BIO 460

Tannhjul med risiko for utilsiktet utslipp i omgivelsene.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD ,ISO 12925-1 CKC

Produktbeskrivelse

CARTER BIO har svært gode egenskaper ved ekstremt trykk og høy belastningsevne som sikrer god beskyttelse av gir som drives under høy belastning.
De syntetiske basisoljene som brukes, kombinerer gode smøre egenskaper og høy oksidasjonsstabilitet. Disse basisoljene oppfyller kriteriene for europeisk miljømerking for biologisk nedbrytbarhet, fornybart karboninnhold og for økotoksisitet.
Bionedbrytbarheten for CARTER BIO er over 60 % etter 28 dager (OECD 301B-testprosedyre).
CARTER BIO gir smørefordeler ved både høye og lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer.
- Den høye viskositetsindeksen og skjærestabiliteten til CARTER BIO sikrer høy smørefilmtykkelse ved høye temperaturer (se tabell side 2).
- Det lavere flytepunktet og turviskositeten ved lav temperatur sikrer bedre oppstart i kalde driftsmiljøer.
CARTER BIO sørger for høy korrosjonsbeskyttelse, bekreftet ved påvirkning av saltvann.