• PCK_TOTAL_AdBlue CDS_NHV_201708_1,5L
  • PCK_TOTAL_AdBlue CDS_NHV_201708_5L

ADBLUE CDS

AdBlue® er en 32,5 % vann-urealøsning, anbefalt i prosessen med fjerning av forurensning i eksos
ved hjelp av SCR-teknologi.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • ISO : ISO 22241

Produktbeskrivelse

AdBlue® brukes i avgasskatalyseprosessen i kjøretøy utstyrt med SCR (Selective
Catalytic Reduction). Denne komponenten er et reduksjonsmiddel som brukes til å fjerne en betydelig andel nitrogenoksider (NOx) produsert under forbrenning.
- AdBlue® kan brukes av alle kjøretøyer utstyrt med SCR-teknologi.
- AdBlue® er ikke et dieseltilsetningsstoff. Det må ikke blandes eller tilsettes i drivstofftanken.