COOLELF ECO BS

TOTAL COOLELF ECO BS er et organisk kjølevæske basert på monoetylenglykol og utvalgte organiske hemmere og inneholder ingen boraks, aminer, nitrit eller fosfater. Dette produktet anbefales for bruk av alle kjølesystemer av forbrenningsmotorer

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • BRITISH STANDARD : BS 6580

Produktbeskrivelse

TOTAL COOLELF ECO BS gir følgende fordeler til brukeren: - Korrosjonsbeskyttelse, også for ikke-jernholdige metaller - Frostbeskyttelse. - koking beskyttelse. - blandbarhet. - tetningskompatibilitet - hardvannstabilitet. - lave kostnader. De organiske tilsetningsstoffene forhindrer innskudddannelse, holder overflaten ren og optimaliserer varmetransporten.