BIOPRESLIA HT 46

Vannkraft anlegg (turbiner og hydrauliske systemer).

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • AFNOR : AFNOR FR/27/02
  • ISO : ISO 15380 HEES

Produktbeskrivelse

Svært gode smøre egenskaper.
Bionedbrytbar i henhold til OCDE 301C, D, E, F.
Høyt innhold av fornybare råstoffer (høyere enn 50%).
Termisk stabilitet for å forlenge skifteintervall sammenlignet med konvensjonelle estere.
Meget høy hydrolytisk stabilitet.
Beskyttelse mot slitasje og korrosjon (jernholdige og ikke-jernholdige metaller).
Meget gode egenskaper for luft- og vannutslipp.