• PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201604_5L
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_10L.j
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_5L.j

ADBLUE

AdBlue® er en 32,5 % vann-urealøsning, anbefalt i prosessen med fjerning av forurensning i eksos
ved hjelp av SCR-teknologi.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • ISO : ISO 22241

Produktbeskrivelse

- AdBlue® brukes i avgasskatalyseprosessen i kjøretøy utstyrt med SCR (Selective
Catalytic Reduction). Denne komponenten er et reduksjonsmiddel som brukes til å fjerne en betydelig
andel nitrogenoksider (NOx) produsert under forbrenning.
- AdBlue® kan brukes av alle kjøretøyer utstyrt med SCR-teknologi
- AdBlue® er ikke et dieseltilsetningsstoff. Det må ikke blandes eller tilsettes i drivstofftanken