DACNIS LPG 150

Smøring av rotasjonskompressorer for LPG-hydrokarbongasser eller flytende naturgasser, LNG, for eksempel:
- metan, etan, etylen, propan, propylen, butan, butylen, butadien, samt kjemiske gasser som:
- ammoniakk, vinylkloridmonomer.
Smøring av kjølekompressorer som bruker LPG-gasser som kjølevæske i olje- og petroleumskjemiindustrien (raffineri, boreplattform, dekompresjon, kondenseringsanlegg).

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

 • ISO : ISO 6743-3 DGC

Produsent spesifikasjoner

 • Meets the requirement of :
  AERZEN : AERZEN
  BURCKHARDT : BURCKHARDT ,Compressors and pneumatic
  GRASSO : GRASSO
  HOWDEN : HOWDEN
  SULZER : SULZER

Produktbeskrivelse

Valget av spesifikke poly alkylenglykol baseoljer gjør at DACNIS LPG 150-oljen kan påvirkes svakt av fortynningsvirkningen fra hydrokarbongasser. Rest viskositeten under gassmettede trykkforhold oppfyller det påkrevde viskositetsnivået til originalutstyrsprodusenter i gasskompressorbruksområder.
Utmerket kjemisk stabilitet og motstand mot oksidasjon, i lang tids drift uten vedlikehold.
Sikker drift av kompressoren på grunn av oljens slitasje motstand samt korrosjons- og rusthemmende egenskaper.
Lavt flytepunkt unngår at oljen fryser i fordamperen.