CARTER EP 3000

Langsomme tannhjul.
Spesielt ovnsringer og knusedrivverk.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • AFNOR : AFNOR NF F 19-809
  • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKC

Produktbeskrivelse

Utmerket slitasje motstand og egenskaper ved ekstreme trykk.
God tetningskompatibilitet.
Gode korrosjonshemmende egenskaper.
God termisk stabilitet.