ALTIS EM 2

Fett for høye temperaturer og høye hastigheter.
Brukes vanligvis i lagre i elektriske motorer.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • DIN : DIN 51502 K 2P-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFEA 2
  • NLGI Grade : 2

Produsent spesifikasjoner

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Produktbeskrivelse

Tillater lange smøreintervaller.
Meget god stabilitet ved påføring og lagring.
Kan enkelt pumpes og injiseres.
Meget god vedheft på metaller.
Utmerkede rust- og korrosjonshemmende egenskaper.
Utmerket termisk stabilitet kombinert med utmerket reversibilitet.
ALTIS EM 2 inneholder ikke bly eller andre tungmetaller som anses å være skadelige for menneskers helse og for miljøet.