CIRKAN C 32

Tapssmøring uten resirkulering eller sumpsmøring for bevegelige deler, ledd, lagre, kjeder.

Normer og homologeringer

Internasjonale klassifikasjoner

  • ISO : ISO 11158 HH ,ISO 6743-4 HH

Produktbeskrivelse

Høy naturlig viskositetsindeks
Kompatibel med pakninger
Høy tenntemperatur
Fordeler ved avansert raffinering: fremstår nesten gjennomsiktig.